13

ปศุสัตว์ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่..... วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสุนทรพิชิตตาราม ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยให้บริการประชาชน ในการออกปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ฯและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ พร้อมนี้ได้ให้บริการขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมทั้งสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรที่รับบริการในครั้งนี้ด้วย