3

6 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามเป้าหมาย e operation จำนวน 8 ฟาร์ม ดังนี้ 1.วาสนาฟาร์ม อ.ปากพลี 2.ขวัญอยู่ฟาร์ม อ.เมือง 3.สุวรรณาฟาร์ม อ.เมือง 4.สมพงษ์ฟาร์ม อ.เมือง 5.พัฒนพงษ์ฟาร์ม อ.บ้านนา 6.สนิทฟาร์ม อ.บ้านนา 7.พิชัยฟาร์ม อ.บ้านนา 8.วิฑูรฟาร์ม อ.บ้านนา