3

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเข้าตรวจสอบติดตามสถานที่สงสัยว่ามีการฆ่าสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาต (เข้าตรวจต่อเนื่อง) โดยได้ดำเนินการเก็บสุกรและอุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งนี้ไม่พบร่องรอยการฆ่าสุกร ณ. หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก