1

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ที่วัดเหล่าเดิ่น อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก