2

วันที่ 8 มิถุนายน 60 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โดยท่านนายอำเภอบ้านนา เป็นประธานเปิดงาน ณ. ศพก.บ้านหนองตะลุมพุก ม.9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา