3

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสุนทร  รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจ
รับรองการปฎิบัติทางการเกษตรสำหรับฟาร์มสุกร ของฟาร์มสุกรบุญนำฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มสุกร ขนาด แม่พันธุ์ 1800 ตัว สุกรขุน 5000 ตัว พื้นที่ฟาร์มขนาด 400 ไร่ ฟาร์มตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ม.9 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก